Referentie

08/11/2017 18:04

Van: Notaris Yves Devil
Verzonden: woensdag 8 november 2017 9:19
Aan: david@studiouno.be
Onderwerp: Lyra

Beste David,

 

Nogmaals dank voor de voortreffelijke omkadering van een voor ons meer dan geslaagde avond.

Yves De Vil

Voorzitter Lyra