Dj's


Ons team bestaat uit een aantal vaste Dj's aangevuld met freelance Dj's

Studio Uno verwerpt elke vorm van discriminatie in directe of indirecte vorm.

Wij streven naar diversiteit en gelijke behandeling en discrimineren niet op grond

van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht,

nationaliteit, handicap, ziekte of enige andere irrelevante grond.