DJ Team Studio Uno


Ons team bestaat uit een aantal vaste DJs aangevuld met freelance DJs

Studio Uno verwerpt elke vorm van discriminatie in directe of indirecte vorm.

Wij streven naar diversiteit en gelijke behandeling en discrimineren niet op grond

van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht,

nationaliteit, handicap, ziekte of enige andere irrelevante grond.