Disclaimer - Vrijwaringsclausule

Alle rechten voorbehouden

 

Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op de websites van Studio Uno, dus www.studiouno.be en afgeleide versies zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze websites mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Uno is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doelen.

Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.

 

Aansprakelijkheid

 

De website www.studiouno.be en afgeleide versies zijn zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis.

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker.

Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Studio Uno draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.